(1)
Pujol, M. A Favor D’una Educació En Valors, Tecnologia I Medi Ambient. FA 2021, 6, 13-15.