(1)
Teixidor Valle, F. Precarietat I Llibertat. FA 2019, 5, 16-17.