(1)
Romero Ruiz, J. Llibertats I Repressió. FA 2019, 4.