(1)
Alcoberro, R. L’Amistat; De Grècia a Les Fake News. FA 2019, 4, 16-20.