(1)
Bardera Poch, D. El Pensament De Sèneca: Literatura D’autoajuda?. FA 2018, 4, 11-12.