(1)
Lluís Font, P. L’analítica Kantiana Del Fet Moral. FA 2018, 4, 4-6.