(1)
Crespo Ribot, V. Ortega Y Gasset: De La Vacuïtat Humana a La Metafísica Com a Orientació Radical. FA 2019, 4, 24-26.