[1]
Garcia Anglada, N. 2021. Tenen sentit els mites en el segle XXI?. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 6, 1-2 (març 2021), 26-27.