[1]
Llobera i Trias, I. i Singer, P. 2021. A favor del veganisme. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 6, 1-2 (març 2021), 21-24.