[1]
CALBO ANGRILL, J. 2021. L’ evoluci`´ó dels paradigmes ambientalistes (1960-2020). Filosofia, ara! Revista per a pensar. 6, 1-2 (març 2021), 5-9.