[1]
Pujol, M. 2021. A favor d’una educació en valors, tecnologia i medi ambient. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 6, 1-2 (març 2021), 13-15.