[1]
Teixidor Valle, F. 2019. Més enllà. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 4, 2 (gen. 2019), 21-23.