[1]
Agusti Polis, A. 2018. Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant. Filosofia, ara! Revista per a pensar. 4, 1 (ago. 2018), 25-27.