La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarada

  • Pol Capdet López
Paraules clau: Llenguatge

Resum

L'article mostra com la hipòtesi de Sapir-Whorf no és un problema científic sinó cosa del nacionalisme o també una confusió de noms. Estableix l'axioma que parlar és un acte conscient i intel·lectual que imita la realitat de les coses, no l'aparença de les coses en una llengua, i que per tant la forma de la llengua no determina la manera com pensem. També tracta un segon problema de linguistica cpm és si hi ha pensament sense llengua nacional.


Visites: Resum | 83 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Referències

Sapir, Edward. 1921. 'Language: An introduction to the study of speech'. New York: Harcourt, Brace and Company.

Sapir, Edward. 1929. The Status Of Linguistics As A Science. 'Language' 5(4) , 207-214.

Publicat
30-06-2018
Com citar
Capdet López, P. (2018). La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarada. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 23-24. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/hip%C3%B2tesi-Sapir-Whorf-desemmascarada