Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant

  • Alex Agusti Polis Universitat Pompeu Fabra

Resum

Aquest article analitza la proposat de pau perpètua del filòsof alemany Immanuel Kant. L'esmentada proposta consistuteix la proposta filosòfica més rellevant des de la la perspectiva filosòfica. No obstant això, el projecte presenta dues mancances: establir que tothom actua seguint l'ètica deontològica kantiana i atribuir una noció metafísica a la Natura molt qüestionable.


Visites: Resum | 165 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Referències

BENHABIB, S. (2009). «El dret de gents, la justícia distributiva i les migracions». Enrahonar: Quaderns de Filosofia, vol. 43, pàgs. 153-180.

HABERMAS, J. (1999). La inclusión del otro: estudios de teoría política. Barcelona: Paidós.

FACKENHEIM, E.L (1970). God’s presence in history: Jewish affirmations and philosophical reflections. Nova York: New York University Press.

LOSURDO, D. (2016). Un mondo senza guerre: l’idea di pace dalle promesse del passato alle tragedie del presente. Roma: Carocci.

KANT, I. (2006). Teoría y práctica. Madrid: Tecnos.

KANT, I. (2006). Història i política. Barcelona: Edicions 62.

ESPINOSA ANTÓN, F.J. (2012). Inventores de la paz, soñadores de Europa: Siglo de la Ilustración. Madrid: Biblioteca Nueva.

Publicat
06-08-2018
Com citar
Agusti Polis, A. (2018). Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 25-27. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pau-perpetua-Kant