Persona i Bellesa

Resum

L'objectiu d'aquest article és el de cridar l'atenció sobre l'estreta afinitat que hi ha entre el coneixement de la persona i l'experiència estètica; afinitat que es fonamenta sobre el fet que el constitutiu formal de l'un i de l'altra és l'ésser de l'ens, l'"actus essendi". Reconèixer açò ens portarà a una doble conclusió: no hi ha coneixement de la persona sense experiència estètica, però ensems, no hi ha experiència estètica sense coneixement de la persona. A l'hora de descabdellar l'article, es prendrà com a referència el sistema de Tomàs d'Aquino.

Visites: Resum | 86 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Abel Miró i Comas, Universitat de Barcelona
Actualment és professor de Metafísica a la Universitat de Barcelona. També fa classe de Pensament Medieval i de Metafísica a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic.
Publicat
27-05-2017
Com citar
Miró i Comas, A. (2017). Persona i Bellesa. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 3(1), 12-14. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/95
Secció
Monogràfic: "L'experiència estètica: reflexions entorn de la bellesa"