Ètica, Raó i emoció: ampliant perspectives

Resum

Expressions quotidianes com “posar-se les piles” o “ésser un màquina” són una petita mostra de la petjada que Descartes va deixar en la nostra tradició de pensament. Aquest filtre mecanicista que hem aplicat des de mitjans segle xvii dóna per fet que els humans som animals purament racionals i defensa que el paper que puguin jugar les emocions en el nostre fer i desfer diari és negatiu, quelcom a controlar i evitar.

Actualment les emocions han esdevingut una de les principals àrees de recerca científica i d’interès en àmbits com la filosofia, la psicologia, l’antropologia o la biologia. La tecnologia, ens desvetlla claus valuoses sobre la forma d’experimentar els propis sentiments i les reflexions més recents han transformat la concepció clàssica que en teníem.


Visites: Resum | 125 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Esther Molina Olivencia, Universitat de Girona, Càtedra Ferrater Mora
Doctoranda en Filosofia a la Universitat de Girona i becària de recerca a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani.

Referències

BIBLIOGRAFIA

BEDFORD, E. (1963) “Emotions”, D. GUSTAFSON (comp.), Esasys in Philosophical Psychology, New York, Doubleday-Anchor .

BENTHAM, J. (1948) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, New York, Hafner.

DAMASIO, A. (1999) The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York, Harcourt [trad. La sensación de lo que ocurre, Barcelona, Debate, 2001].

___________ (1994) Descartes’ Error, New York, Putnam [trad. El error de Descartes, Barcelona, Crítica, 2006].

DARWIN, C. (1862) The Expression of Emotions in Animals and Men, New York, Oxford University Press [trad. La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Madrid, Alianza 1998]

DAWKINS, M. (1980) On Animal Suffering, Oxford, Oxford University Press.

DE WAAL, F. (2009) The age of empathy, New York, Harmony books.

DERISI, O. M. (1979) Max Scheler: Ética material de los valores, Madrid, Magisterio Español.

DOLAN, K. (1999) Ethics, animals and science, London, Blackwell Science.

GOODALL, J et M. Bekoff (2013) Los diez mandamientos para compartir el planeta con los animales que amamos, Barcelona, Paidós.

HUME, D. (1992) Tractat sobre la naturalesa humana, Madrid, Tecnos.

MASSON, J. (1996) When elephants weep: the emotional lives of animals, Delta.

PANKSEEP, J. (1998) Affective neuroscience: the foundations of human and animal emotions, Oxford University Press.

SCHELER, M. (2003) Gramática de los sentimientos: lo emocional como fundamento de la ética, Barcelona, Crítica.

SOLOMON, R. C. (2007) Ética emocional: una teoria de los sentimientos, Barcelona, Paidós.

VALLVERDÚ, J. (2007) Una ética de las emociones, Barcelona, Anthropos.

Publicat
10-01-2017
Com citar
Olivencia, E. (2017). Ètica, Raó i emoció: ampliant perspectives. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 2(3), 11-12. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/76