Dues aportacions clau de Locke

  • Joan Vergés Gifra UdG

Resum

El pensament de John Locke (1632-1704) mereix ser recordat i treballat per diversos motius. Les aportacions que féu el filòsof anglès en epistemologia, per exemple, ajuden a explicar bona part del decurs que seguí l’empirisme en l’Edat Moderna. Però no són menys importants les aportacions que va fer al pensament polític. Una part destacada d’aquestes aportacions ressonen ben bé encara avui. A continuació ens agradaria destacar-ne dues: la formulació del contractualisme polític i la teoria de la propietat.


Visites: Resum | 80 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.
Publicat
14-04-2016
Com citar
Vergés Gifra, J. (2016). Dues aportacions clau de Locke. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 2(1), 6-8. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/42