Amor i llibertat d'expressió: pensar amb Emma Goldman

  • Andrea Pérez Fernández Universitat de Barcelona
Paraules clau: Amor, Llibertat d'expressió, Emma Goldman

Resum

Aquest text aborda la manera com la pensadora anarquista Emma Goldman reflexiona entorn de les nocions d'amor i llibertat d'expressió per posar sobre la taula com l'apropiació exclusiva i excloent d'aquestes dues potencialitats humanes (per mitjà del matrimoni i la censura) esdevé, en el seu pensament, un obstacle per al progrés humà.


Visites: Resum | 62 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Referències

GOLDMAN, E. (2008). La palabra como arma. Madrid: La Malatesta Editorial. 225 pág.

GOLDMAN, E. (2019). Feminismo y Anarquismo II. Madrid: Enclave de libros. 254 pág.

WOLLSTONECRAFT, M. (2005). Vindicación de los derechos de la mujer. Madrid: Ediciones Itsmo. 315 pág. (Colección Fundamentos, Serie clásicos del pensamiento político nº 225).

WOLLSTONECRAFT, M. (2019). “Letters written in a short residence in Sweden, Norway and Denmark”, p. 158-164. A: BLACK, J, et al. (ed.). The Broadview Antology of British Literature. Volume 4: The Age of Romanticism, Peterborough: Broadview Press.
Publicat
09-04-2020
Com citar
Pérez Fernández, A. (2020). Amor i llibertat d’expressió: pensar amb Emma Goldman. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(2), 18-19. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/243