Kathrin Koslicki i el neo-aristotelisme per la defensa de la Metafísica

  • Adrián Solís Peña Universitat de Barcelona, Filosofia
Paraules clau: Metafísica, Koslicki, Carnap, Quine, Aristòtil

Resum

Actualment en Filosofia, tenim dues caracteritzacions canóniques sobre la naturalesa de la Metafísica, la carnapiana i la quineana, tot i que són dues tesis diferenciades, ambdues coincideixen en que la Metafísica és reduïda a qüestions d'existència. No obstantKathrin Koslicki considera que aquestes caracteritzacions de la naturalesa de la Metafísica són errònies i que comporten una crítica explícita a la Metafísica o redueixen la resolució dels problemes metafísics a un pragmatisme. Per això, Koslicki considerant que els desacords metafísics són legítims i profunds, tenint com a marc de referència la filosofia aristotèlica, considera que la tesi quineana i carnapiana no reflecteixen bé la naturalesa de la Metafísica, ja que, hi ha disputes metafísiques que es deuen a disputes no-existencials sobre temes de fonamentabilitatKoslicki considera que la Metafísica no pot ésser reduïda a qüestions d'existència, sinó que ha de ser pensada com la reflexió de quines entitats són fonamentals, i quines són derivades d'aquestes. L'article està dividit en una primera part introductòria sobre els meus objectius, seguit d'una breu exposició de les tesis carnapiana i quineana de la metafísica, i per últim l'exposició de la proposta neo-aristotèlica de Koslicki.


Visites: Resum | 97 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Adrián Solís Peña, Universitat de Barcelona, Filosofia

Em vaig graduar en Filosofia per l'Universitat de Barcelona al 2019, actualment curso el Màster en Analytic Philosophy. Les meves àrees d'interés filosófic són la metafísica i la meta-metafísica.

Referències

Carnap, R. (1967) “Empiricism, Semantics, and Ontology” a Meaning and Necessity: a Study in Semantincs and Modal Logic. Chicago, Phoenix Book
Corkum, P. (2008). “Aristotle on Ontological Dependence”. Phronesis, 53, 65-92.
Koslicki, K. (2005). “On the Substantive Nature of Disagreements in Ontology”. Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXXI, No. 1, 85-105.
Koslicki, K. (2016). “Questions of Ontology” a Stephan Blatti i Sandra Lapointe (eds.) Ontology after Carnap, Oxford, UK, Oxford University Press, 220-241.
Quine, Willard van Orman (1962) “Acerca de lo que hay” a Desde un punto de vista lógico. Traducción de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel
Publicat
09-04-2020
Com citar
Solís Peña, A. (2020). Kathrin Koslicki i el neo-aristotelisme per la defensa de la Metafísica. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(2), 30-31. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/231