Luisa Sigea de Velasco, una filòsofa toledana del segle XVI

  • Imma Font Mareña Escola Vedruna Malgrat de Mar
Paraules clau: Luisa Sigea de Velasco, filosofia, filòsofes, doctae puellae

Resum

L'article presenta una biografia de la filòsofa toledana Luisa Sigea de Velasco i una breu anàlisi filosòfica de la seva obra Diàleg de dues donzelles sobre la vida àulica i la vida retirada. L’objectiu d’aquesta obra de Luisa Sigea fou descobrir quin era el millor estil de vida per poder arribar al costat de Déu i gaudir de la vida feliç: l’estil de vida àulic o l’estil de vida retirada.
Per poder respondre a aquesta qüestió, Sigea va desenvolupar una sèrie de reflexions polítiques, antropològiques i epistemològiques que subordinà a l’objectiu ètic d’arribar a Déu i a la felicitat. Per presentar el seus arguments, Luisa Sigea va tenir en compte determinats aspectes de les filosofies pitagòrica, platònica, estoica, agustiniana i, sobretot, de la doctrina cristiana, a partir dels quals va extreure les seves pròpies reflexions i conclusions. Sigea, però, no va recollir tots aquests arguments aliens per poder, a partir d’aquí, aprofundir en els mateixos objectius dels autors citats o bé oposar-s’hi de manera crítica, sinó per justificar i analitzar l’estil de vida àulic i l’estil de vida retirat per tal de descobrir quin dels dos era millor per poder aconseguir la vida feliç dintre d’aquest segle. La conclusió a què va arribar va ser que ambdós estils de vida eren igualment vàlids per poder arribar al costat de Déu. La raó per escollir un estil de vida o l’altre, segons ella, era el tipus de persona que és cadascú, és a dir, segons si hom posseeix una ànima feble o bé una ànima forta.


Visites: Resum | 41 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Referències

BARANDA, N. (2008). «Luisa Sigea, la brillante excepción femenina». A: PÉREZ, M.A. Melchor Cano y Luisa Sigea, dos figuras del Renacimiento español. Tarancón: Ayuntamiento de Tarancón-UNED, pàg.129-151.
BEL, M.A. (1998). La mujer en la historia. Madrid: Ediciones Encuentro.
MARTÍNEZ, C.; TALAVERA, S. [et al.] (2000). Mujeres en la historia de España. Enciclopedia Biográfica. Barcelona: Editorial Planeta.
MUÑOZ, C. (1947). Spínola el de las lanzas y otros relatos históricos: Ana de Austria, Luisa Sigea, Rosmittal –por la Condesa de Yebes. Argentina: Ed. Buenos Aires, Espasa-Calpe.
PRIETO, M.R. (2007). Epistolario latino. Luisa Sigea. Madrid: Ediciones Akal.
RIVERA, M.M. (1997). «Escritoras castellanas del Humanismo y del Renacimiento». A: RODRÍGUEZ, R.M. (ed). Mujeres en la historia del pensamiento. Barcelona: Anthropos, pàg. 95-112.
RUIZ, C. (1996). «El Renacimiento: cortesanas y místicas». A: Panorama de escritoras españolas. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad, vol. I, pàg. 77-126.
SAUVAGE, O. (1970). Louise Sigée. Dialogue de deux jeunes filles sur la vie de cour et la vie de retraite. Paris: Presses Universitaires de France.
SERRANO, M. (1975). Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833. Madrid: Editorial Atlas, vol. II.
SIGEA, L. (2014). «Diàleg de dues donzelles sobre la vida àulica i la vida retirada». A: FONT, I. Tesi Doctoral: Luisa Sigea de Velasco: reflexions filosòfiques d’una docta puella espanyola del segle XVI. Tesi doctoral no publicada. Girona: Universitat de Girona, pàg. 353-520.
Publicat
09-04-2020
Com citar
Font Mareña, I. (2020). Luisa Sigea de Velasco, una filòsofa toledana del segle XVI. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(2), 10-11. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/229