Maig del '68

la revolució inacabada.

  • Borja Muntadas Figueras La Salle Barceloneta / Universitat de Barcelona
Paraules clau: revolució, esdeveniment, diferència, gest polític, maig '68, espectacle, Debord, Derrida, Deleuze, Arendt, Marx

Resum

En quin sentit, podem dir que maig del ’68 va ser una revolució? Va ser una revolució o va ser un procés revolucionari? Ens decantem més per la segona opció, en el sentit que la noció de subjecte polític es va posar entredit en el mateix procés, i no hi va haver una voluntat de prendre l’Estat. Diem doncs, que va ser un esdevenir revolucionari que fugia de qualsevol model estabilitzador. 


Visites: Resum | 62 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Borja Muntadas Figueras, La Salle Barceloneta / Universitat de Barcelona

Barcelona, 1979.

Formació:

Doctor en Filosofia contemporània i estudis clàssics. (UB) Cum laude.

DEA en Història de la Filosofia. (UB)

Llicenciat en Filosofia. (UB)

Diplomat en ciències empresarials (UPC)

Experiència Professional:

Cap del Departament d'Arts, Humanitats i Ciències Socials

Professor de Filosofia i Història de la Filosofia a La Salle Barceloneta ( 2008-Actualment)

Professor de Filosofia moderna i contemporània a la U. B. Facultat de Filosofia (2016-Actualment)

Membre de GIRCHE . Coordinador del seminari Capitalisme i temporalitat , U. B. (2016-Actualment)

Post-Doctorat Universitat Federal Uberlandia, Brasil (2017- Actualment). Conferències, tribunals de tesi doctoral, docència..

Cap d'administració en diferents empreses (2002-2008)

 

 

Referències

AGAMBEN, G. (2001). Medios sin fin. Notas sobre la política. (Gimeno, A; trad.). Valencia: Pre-textos.
ARENDT, A. (2019). Sobre la revolución. (Bravo, P. ; trad.). Madrid: Alianza editorial.
DEBORD, G. (2002). La sociedad del espectáculo. (Pardo, J. L.; trad). Valenccia: Pre-Textos.
DELEUZE, G. (2005). La lógica del sentido. (Morey, M.; trad.). Barcelona: Paidós.
DERRIDA, J. (2003). “La Différance”. A: Márgenes de la filosofía. (González, C.; trad). Madrid: Cátedra.
MARX, K. (1975). El Capital. (Scaron, P.; trad.). Madrid: Siglo XXI. Vol III, vol. 8.
MARX, K. (1999). Manusccritos: economía y filosofía. (Rubio, J.; trad). Madrid: Alianza editorial.
MUNTADAS, B. (2016). Inmediatez. Capitalismo i vidas aceleradas. Lisboa: Chiado editorial.
PLANT, S (2008). El gesto más radical. La internacional situacionista en una época postmoderna. (López, G.; trad.). Madrid: errata naturae.
VANEIGGEM, R (1977). Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. (Urcanibia, J; trad.). Barcelona: Anagrama.
Publicat
07-08-2019
Com citar
Muntadas Figueras, B. (2019). Maig del ’68. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 5(1), 10-11. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/208
Secció
Monogràfic actual