Ortega Y Gasset: de la vacuïtat humana a la metafísica com a orientació radical

  • Víctor Crespo Ribot Universitat de València

Resum

Aquest assaig, centrat especialment en Unas lecciones de metafísica, tracta de resseguir l'anàlisi orteguià de la desorientació radical de l'home com a punt de partida de la metafísica. En aquest sentit, el fet d'estar perduts, com tret propi de la vida, ens portaria a necessitar el saber, a sentir la urgència d'orientar-nos. És per això que es perfila, arran d'aquesta perspectiva, una imatge de l'ésser humà com a falta, com a vacuïtat, com a allò que encara no és. Tal seria el caràcter dramàtic de la nostra vida: ser decisiva, estar travessada per la decissió. Som tasca ineludible de nosaltres mateixa. Per això, responsabilitzar-se d'un mateix, fer-se'n càrrec, passa per un moment conscient, d'alteració. És a dir, ens descobrim en la circumstància, circumscrits en allò que hi és fora de nosaltres. Del que es tracta, doncs, és de des-pensar aquesta immersió a fi de recollir el jo i la circumstància com a ingredients de la pròpia vida. Aquesta realitat bàsica sobre la qual s'executa l'essència d'allò que som: una vacuïtat que el pensament tracta d'emplenar tot orientant les nostres accions.


Visites: Resum | 185 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Referències

ORTEGA Y GASSET, J. (2005). “El tema de nuestro tiempo”. A: Obras completas (3). Madrid: Taurus.

ORTEGA Y GASSET, J. (1974). Unas lecciones de metafísica. Madrid: Revista de Occidente

ESQUIROL, J. M. (2011). Los filósofos contemporáneos y la técnica: de Ortega a Sloterdijk. Barcelona: Gedisa

ESQUIROL, J. M. (2015): “¿El océano o el desierto?”. A: La resistencia íntima: ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado

GONZÁLEZ, J. A. (1988). “Reflexión de Ortega y Gasset sobre el espacio. Primera lectura”. Cuadernos de Arquitectura. Núm 6/7, Barcelona, pp. 9-11

RODRÍGUEZ, A. (1982). La innovación metafísica de Ortega: crítica y superación del idealismo. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia

VILLACORTA, C. E (2000). “Unas lecciones de metafísica de Ortega y Gasset”. Realidad, revista de ciencias sociales y humanidades. Núm. 73, pp 75-94.

Publicat
21-01-2019
Com citar
Crespo Ribot, V. (2019). Ortega Y Gasset: de la vacuïtat humana a la metafísica com a orientació radical. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(2), 24-26. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157