Fonamentació del poder polític, desobediència civil i democràcia

  • Ignasi Llobera

Resum

De vegades la realitat ens obliga a repensar el que grans filòsofs ja han pensat, alhora que ens empeny a afrontar nous problemes que encara estan per pensar. Amb Locke, de Thoureau i de Rawls, es qüestiona la legitimitat del poder polític: per què l'hem d'obeir i quan el podem desobir. Després s'ofereixen algunes idees que ens poden ajudar a pensar la democràcia amb Crick i Pindado.

Visites: Resum | 247 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Ignasi Llobera

Investigador indepedent. Doctor en ètica contemporània amb menció internacional per la Universitat de Barcelona (2014). Màster en Pensament Contemporani (2009). Llicenciat en Filosofia (2008).

Referències

BELL, D. (2016) "Communitarianism". The Stanford Encyclopedia of Philosophy [article en línia]. [Data de consulta: 22 de desembre de 2017]. URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/communitarianism/>.

CRICK, B. (2002). Democracy. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 130 pàg.

LOCKE, J. (1980/1690). Second Treatise of Government. Cambridge: Hackett Publishing Company. 124 pàg.

PINDADO, F. (2012). “Rescatemos la política y la democràcia de los mercados y de los intermediarios pérfidos”. Inèdit.

RAWLS, J., (2010/1971). Una teoria de la justícia (Vergés, J. & Farrés, O.; trad.). Girona: Accent Editorial. 720 pàg.

THOUREAU, D. (2004/1848). “Desobediencia civil”. A: Desobediencia civil y otros escritos (Díaz, Mª. E.; trad.). Madrid: Editorial Tecnos. 111 pàg. (Clásicos del pensamiento; 32).

Publicat
31-12-2017
Com citar
Llobera, I. (2017). Fonamentació del poder polític, desobediència civil i democràcia. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 3(3), 16-18. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/135