La voluntat i la consciència en la decisió.

  • Francesc Coloma Molina U.N.E.D.

Resum

 Tot i que la decisió és molt present en la nostra quotidianitat, les persones acostumen a desatendre les causes que les poden estar portant a decidir en cada moment. És necessari, doncs, estudiar l'etiologia de la decisió des de diversos punts de vista teòrics, a fi de saber millor el que ens pot estar portant a decidir de la manera que ho fem en cada moment, allunyant-nos així, en la mesura possible, de les decisions errònies.

 Aquest article proposa un estudi introductori de l'etiologia de la decisió des de les perspectives teòriques de l'ètica peripatètica i la teoria psicoanalítica freudiana.


Visites: Resum | 56 | vegades, Article PDF |

Baixades

Les dades de baixada encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Francesc Coloma Molina, U.N.E.D.
Filòsof assessor a la consulta de Filosofia Lux In Itinere (autònom).

Referències

Aristóteles. Ética nicomáquea·Ética eudémica. Traducción a cargo de Emilio Lledó Íñigo. Primera Edición. Madrid: Ed. Gredos, 1985. ISBN 84-249-1007-9. (Libro III, Capítulo 1).

Sigmund Freud. V. La interpretación de los sueños (Parte II). Traducción a cargo de José L. Etcheverry. Segunda edición, Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1984. ISBN 978-950-518-581-8 (Capítulo VII, F. Lo inconciente y la conciencia. La realidad).

Publicat
03-12-2017
Com citar
Coloma Molina, F. (2017). La voluntat i la consciència en la decisió. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 3(2), 25-27. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/108