Filosofia, ara! Revista per a pensar. http://filoara.cat - Vol. 4 (2018) Número 2 - ISSN 2462-3865

Editorial

Amb aquest número de Filosofia, ara! hem volgut portar la filosofia al límit. Explorar els límits permet enfocar, precisar, delimitar, identificar… i això implica excloure tot el que quedi més enllà de la frontera.

Ara bé, explorar els límits també pot ser un exercici de contestació, d’alliberament: les fronteres es poden creuar (sempre?) i potser modificar, desdibuixar o esborrar; els límits es poden sobrepassar, saltar i fins i tot trencar.

El monogràfic “Límits i fronteres” inclou quatre articles que exploren límits i fronteres ben diversos: (1) Els límits del llenguatge els explora Joan Ordi Fernández, seguint com el lingüista i antropòleg Edward Sapir contradiu les tesis de Nietzsche; (2) La frontera entre l'ontologia, la filosofia de la natura i les ciències naturals l’escorcolla Òscar Llorens i Garcia; (3) A través del concepte orteguià de «creença», Damià Bardera Poch explora l’art no-mimètic i qüestiona límits i barreres mentals de tota mena; i (4) Marc Horneros Prunés furga en les fronteres de la subjectivitat acompanyat de conceptes claus que travessen l'obra de Jacques Rancière i Giorgio Agamben.

Més enllà dels límits del monogràfic, tres articles més. En primer lloc, la ponència que Ramon Alcoberro pronuncià a la X Jornada de Filosofia de Batxillerat a Girona: “L’amistat, de Grècia a les fake news: un recorregut per les teories de l’amistat i un esborrany de tesi”. També, la visió de Kant i de Schopenhauer sobre el “Més enllà”, de Ferran Teixidor Valle. I, finalment, un segon article sobre Ortega y Gasset, de la mà de Víctor Crespo Ribot: “Ortega y Gasset: de la vacuïtat humana a la metafísica com a orientació radical”.

Finalment, a la tercera part de la revista hi trobareu un segon text filosòfic que fins ara no havia estat traduït al català. En aquest cas es tracta d’“Un suggeriment inquietant”, el primer capítol de la molt influent obra Rere la virtut (1981) d’Alasdair MacIntyre. Volem agrair a l’autor que ens hagi cedit els drets per traduir el present article al català i per publicar-lo a Filosofia, ara! Revista per pensar.

També hi trobareu una breu explicació de la X Jornada de Filosofia de Batxillerat a Girona amb el tema "Amistat, per a què?", on s’emmarca tant la ponència d’Alcoberro com les dues comunicacions que es publiquen a continuació, premiades a aquestes Jornades i escrites per estudiants de Batxillerat: Berta Coll amb “Amistat? Ah, més tard?” i Patrícia Matamoros amb “Que sol que estic, però... feliç?”.

Tanquen la revista dues ressenyes de llibres i una contraportada sobre les Jornades dedicades al paper dels intel·lectuals davant la situació política, organitzades per la Càtedra Ferrater Mora.

No deixeu de seguir-nos al Twitter @FilosofiaAra

 ni de visitar la nostra web filoara.cat, on us podeu registrar com a lectors per rebre notícies de la revista. I estigueu ben atents al nou “Call for papers”: esperem els vostres articles per publicar, que entre tots fem Filosofia, ara!

L’equip editorial