Call for papers – Crida d’articles (2019): Revolucions // Dones filòsofes

25-01-2019

Battle-Bunker-Hills1.jpgJa podeu enviar articles per als dos propers números de la revista “Filosofia, ara!” Ho podeu fer per a qualsevol de les seves seccions: Monogràfic, Articles, Recursos, Documentació, Exemples d’activitats acadèmiques, Ressenyes, El balcó de l’estudiant, etc.

Els monogràfics proposats se centren en el següents temes i terminis d’enviament:

Primer semestre del 2019 (número 1)

  • Tema: Les revolucions
  • Data límit per a la tramesa d’ articles: 1 de maig de 2019
  • Existeixen canvis sobtats, ben diferents d’una evolució paulatina, que comporten conseqüències intel·lectuals o socials transcendentals: són les Revolucions. N’hi ha hagut de moltes menes: la revolució científica, la revolució gloriosa, la revolució francesa, la revolució industrial, la revolució cubana, la del maig del '68, la tecnològica o la sexual.

Què és una Revolució i quin significat pot tenir? Proposem analitzar el fenomen des d’una perspectiva filosòfica, més enllà de la perspectiva merament històrica.

women_philosophers2_smalls.jpg-------------------------------------

Segon semestre del 2019 (número 2)

  • Tema: Dones filòsofes
  • Data límit per a la tramesa d’ articles: 1 de novembre de 2019
  • Hi ha moltíssimes dones que han fet i fan filosofia. Ben sovint, però, tenen poca visibilitat i no són prou valorades, llegides ni estudiades. Quantes filòsofes pots anomenar ara mateix?

Des de la revista volem posar en valor la qualitat filosòfica de tantes dones que s’han dedicat i es dediquen a la reflexió. Per visibilitzar i reivindicar la seva tasca, volem dedicar aquest número de la revista a les dones que han fet i que fan filosofia. La llista seria interminable. Només per començar: Cèlia Amorós, Elisabeth Anscombe, Hannah Arendt, Nancy Bauer, Simone de Beauvoir, Judit Butler, Victòria Camps, Clàudia Card, Nancy Cartwright, i moltes, moltes més.

En aquest número de la revista està previst publicar:
a) per al Monogràfic, textos on es reflecteixi l'activitat de dones com a filòsofes o també sobre l'aportació de les dones al pensament filosòfic (en aquest cas, els homes també poden publicar-hi)
b) i, a més a més, a la secció d'Articles, voldríem incloure-hi textos filosòfics escrits per dones que fan filosofia.

Recordem que les indicacions per als autors les trobeu a: https://goo.gl/3YQwoM