Inici

Contacte


Contacte

Presentació

Anna Sarsanedas Darnés, professora de filosofia us dóna la benvinguda. Podeu enviar notícies, articles, recomanar llibres... Per enviar articles primer us heu de registrar.

Altres webs

  • Filoètica

  • Filoantropologia

  • CIBERAULA

  • Unitat didàctica

  • FILOÈTICA
  • ANTROPOLOGIA FILOSÒFICA
  • CIBERAULA
  • UNITAT DIDÀCTICA

Ràtio: 1 / 5

Estrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La població és el conjunt d'habitants que viuen en una societat. Totes aquelles interaccions que s'estableixen en una població formen part del que s'anomena estructura social. L'estructura social, també, fa referència a la distribució de les diferents parts d'una població, segons un ordre dinàmic. Dit d'una manera més senzilla, l'estructura social és la manera com s'organitza una població dins d'una societat determinada.
Els elements que formen part de l'estructura social són : el territori, la població, l'estatus, el rol, els grups, les institucions, les classes socials, les organitzacions i les normes socials.
D'entre tots aquests elements, els que millor permeten comprendre com funciona una estructura social són : l'estatus, el rol i les classes socials.

Estatus : és el lloc que ocupa un individu dins d'una estructura social quan interactua amb els altres, és a dir, quan es comunica. En tota societat es formen uns grups d'estatus que impliquen, generalment, un estil de vida, unes pautes de comportament fixades pels seus membres. Cal, però, que l'estatus sigui reconegut pels altres membres de la societat. Podríem dir que l'estatus social no depèn només del que hom creu que és sinó del que pensen els altres sobre la seva posició social. Al llarg de la vida es pot canviar d'estatus, de millor a pitjor o al revés, i també es poden tenir diferents estatus segons quins siguin els grups amb els quals s'interactua. Per exemple dins d'una família es pot tenir l'estatus de fill, i al mateix temps l'estatus d'estudiant dins del grup escolar...

S'han de distingir diferents tipus d'estatus :

- estatus adscrits, és aquella posició imposada a un individu sense la seva col·laboració i el seu control. Per exemple l'estatus referit al sexe, edat...

- estatus social , també pot ser transferit. Depèn de l'estatus familiar.

- estatus adquirit, depèn de cada individu i del seu esforç per aconseguir-lo.

Per últim, cal tenir en compte que s'estableix una jerarquia d'estatus, en el conjunt de la societat i en cada individu en particular. Per establir aquesta jerarquia intervenen factors, tan objectius (establerts per la societat) com subjectius (segons la manera com es valori socialment la posició).

Rol : és el conjunt de comportaments i actituds que s'esperen d'una persona, d'acord amb el seu estatus i amb la seva situació social. En aquest sentit podem dir que s'assembla molt al paper que realitza un actor de teatre, a diferència que en el teatre el paper és fictici i en la societat no. Aquest paper o rol que adoptem és aprés durant el procés de socialització, la qual cosa vol dir que s'ha interioritzat en la personalitat social de l'individu.
El rol és un producte cultural i com a tal podem dir que és diferent, segons les diverses formes culturals. Cada societat desenvolupa els seus rols i aquests són utilitzats pel conjunt dels individus que la formen, de tal manera que cada grup genera les seves pròpies expectatives de rol. Les expectatives de rol és el que s'espera que faci una persona dins d'un grup determinat.

Els rols poden ser assignats o assumits. Els rols assignats són aquells que ens són donats des de fora, ja sigui automàticament ( sexe, edat, ... ) o deliberadament ( adopció d'un infant ). En canvi els rols assumits són adoptats voluntàriament, com ara el cas de dues persones que decideixen casar-se i assumeixen el rol de muller o de marit.
Cal distingir, també, entre el rol clau i el rol general, ja que no són ben bé el mateix. El rol general és la combinació dels diferents rols que reconeixem quan pensem en una persona com a ésser humà, mentre que el rol clau està en relació amb el paper que desenvolupa una persona en la seva societat o comunitat.

Classes socials: són el conjunt de persones que comparteixen posicions socials semblants dins la distribució de tasques, ingressos, béns, poder i privilegi d'una societat.

Text:

"Definir el que és una classe social a través d'un sol factor deixa quelcom a desitjar. Les classes són fenòmens de tanta complexitat, que Marcel Mauss digué que eren un "fenomen social total", o sia, un fenomen social amb totes les dimensions possibles d'allò que és social : religioses, econòmiques, ideològiques, psicològiques, polítiques i culturals. Per això les podem qualificar també a base d'enumerar-ne els trets. En efecte, les classes són col·lectivitats: a) legalment obertes, però en la realitat extrajurídica, semicloses; b) antagòniques entre si; c) solidàries per als seus membres; d) semiorganitzades, mancades d'organització formal; e) semiconscients de la seva pròpia unitat i existència; f) característiques fins a principis del segle XIX de la societat occidental moderna, i g) unides per llaços econòmics i ocupacionals per la seva posició dins el sistema de producció, consum, poder polític i accés a l'educació."
S. Giner Sociologia

Preguntes :

- Per què és difícil definir el que és una classe social ?

- Què vol dir que les classes socials són semiobertes i antagòniques ?

- Estàs d'acord amb les característiques exposades de les classes socials ? N'afegiries alguna altra ?

  • No s'han trobar comentaris

Calendari

Articles afegits

L'estructuralisme de W. Wundt (1832-1920) Els historiadors de la psicologia solen...
NÚRIA Navarro Entrevista a Philip Pettit Ballygar (Irlanda), 1945 Professor de Princeton Autor de...
Descartes pasaría hoy, en el hiperproductivismo académico actual, por solemne...
GIOVANNI SARTORI, POLITÓLOGO Tengo 80 años. Nací en Florencia y vivo...
BALTASAR PORCEL - 17/10/2004 En 1975 Stephen Hawking lanzó la teoría...

Comptador visitants

Avui 11

Ahir 27

Setmana 117

Mes 672

Total 225837

Enllaços nous

Twitter pensadora

Visites

Hi ha 6 convidats/des i cap membre en línia

Canal youtube

Notícies filosofia

Presentacions

Altres articles

scoop.it