Contacte


Contacte

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

"... cal subratllar amb força quins són els límits de les enquestes, i quines són les ambigüitats a les quals dóna lloc el fet d'identificar la sociologia amb la realització d'enquestes.

En primer lloc, perquè les enquestes proporcionen senzillament un material poc o molt aprofitable, però per elles mateixes no expliquen encara res: perquè parlin, perquè expliquin alguna cosa, han de ser interpretades, és a dir, els resultats s'han de situar en un marc de referència teòrica, han de ser contrastats amb unes hipòtesis de treball prèvies, etc. Fer enquestes no és fer sociologia: és, en el millor dels casos, preparar el terreny per poder-ne fer.

En segon lloc, cal tenir en compte que hi ha moltes menes d'enquestes. Sense entrar en detalls tècnics que aquí no fan el cas, fixeu-vos en la diferència que hi ha entre incloure o no en un qüestionari unes preguntes que busquen dades objectives (quin any vas néixer?), dades de comportament (quantes vegades has anat al cinema en els darrers quinze dies, qui vas votar en les darreres eleccions?), o opinions (t'agrada el cinema?, et consideres de dretes o d'esquerres)."

S. Cardús La mirada del sociòleg

  • No s'han trobar comentaris