Contacte


Contacte

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Àmbit de treball de la Sociologia. Conceptes bàsics.

L'àmbit de treball de la Sociologia és la societat humana i més en concret: tot el que fa referència a la dimensió social de l'humà. En els apartats anteriors ja hem començat a albirar quins són els temes que interessen a l'estudi sociològic.


"No cal saber gaire sociologia per tenir una idea de quins assumptes exploren els que la practiquen : classes socials, delinqüència juvenil, migracions, conducta electoral, assentaments urbans, famílies i llinatges, conflictes entre elits polítiques, moviments socials, migracions i tants altres fenòmens d'interès netament sociològic. (I també, per cert, d'interès públic : la sociologia s'ocupa de qüestions que ens interessen a tots , com a ciutadans responsables o preocupats pel que passa en el món.) No hem d'oblidar, tanmateix, que el que la sociologia estudia principalment és l'home i que ho fa a través de la seva dimensió social. Altres disciplines fan el mateix des d'altres punts de vista, com ara les perspectives de la neurologia, la psicologia o l'ètica."

Salvador Giner Sociologia

  • No s'han trobar comentaris