Contacte


Contacte

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El conflicte social com a factor de canvi

La Gran Enciclopèdia Catalana descriu el conflicte com "un desequilibri temporal en la cohesió d'un sistema social, causat per elements o forces dissidents que poden ser interns o externs a ell i que pretenen de restablir un nou equilibri fonamentat en unes bases noves".
La definició de conflicte social inclou un gran nombre de fenòmens. Les vagues, les grans i petites manifestacions populars, són formes de conflicte, però aquests desordres aparents tenen com a resultat final restaurar l'ordre. Gràcies als moviments socials de protesta, les societats desenvolupades són conjunts estables. El conflicte és una forma aguda de competició ja que l'agressió i la defensa són aspectes implícits en un conflicte social. En alguns casos aquesta activitat és tan assumida que hi ha institucions que representen aquest estat de coses: l'exèrcit, per exemple. El conflicte està lligat al canvi: la major part dels conflictes acaben generant algun tipus de canvi.
Tota societat conté elements de tensió i conflicte potencial, i l'anàlisi del canvi social els ha de tenir en compte, perquè són els que proporcionen la dinàmica del canvi.

Valoració del conflicte social

Entre els sociòlegs, hi ha divergències a l'hora de valorar el conflicte social. Els teòrics de l'equilibri com Parsons i Warner, pels quals la societat representa un organisme que busca l'equilibri, valoren el conflicte com a disfunció, inestabilitat, extorsió que posa en perill el sistema social. Altres, com Lynd, Mills i Coser, "teòrics del conflicte", el veuen com un element natural i pronosticable de l'organització social. Un dels aspectes positius del conflicte és l'afany per promoure i activar la cohesió del grup, però també serveix per revisar la realitat i reestructurar aspectes que altrament no canviarien mai i blocarien la vitalitat social.
Aquestes dues actituds responen a una vella polèmica històrica sostinguda per Hobbes i Rousseau sobre el sentit de la societat, que ha quedat com a arquetip del pensament social.

  • No s'han trobar comentaris