Contacte


Contacte

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

ACTIVITATS COGNOSCITIVES: IMAGINACIÓ I MEMÒRIA

IMAGINACIÓ
Definició i característiques:
La imaginació és la capacitat de reproduir i crear imatges de la realitat donada a través de la percepció.
La imatge és la representació mental d'un objecte (ex: tanca els ulls i intenta reproduir mentalment el full que estàs llegint i tindràs la imatge del full). La imatge és una reproducció pura i simple, que pot ser transformada en qualsevol cosa a través de la imaginació.


Les característiques de la imaginació són:
conservar i reproduir imatges de manera atemporal.
crear a partir d'imatges emmagatzemades i fer-ne de noves i originals.

Tipus d'imaginació:
a) Reproductora: es limita a recordar el que hem percebut. És el retorn a la consciència d'una cosa o fet del passat (ex: una imatge en suggereix una altra). Es produeix una associació d'imatges seguint unes lleis determinades:
- Semblança: objectes semblants es reprodueixen junts. (ex: llibre-fulls, esglèsia-campanar...)
- Contrast: objectes contraris (ex: blanc-negre)
- Contigüitat: imatges d'objectes percebudes com a properes es reprodueixen unides. Es produeix perquè percebem la realitat d'una manera estructurada en espai-temps. (ex: infantesa-casa-pares...)
b) Creadora: és la capacitat de crear una realitat que no ha estat percebuda a través dels sentits. La disposició i capacitat de crear i inventar imatges rep el nom de Fantasia i n'hi ha de dos tipus:
- Fantasia diürna o somiar despert: es crea un món propi, diferent de l'habitual per tal d'evadir-se de la realitat frustrant. Pot ser desiderativa o de temor.
- Fantasia lúdica o els jocs: representa un estat nou on es troba el plaer en l'activitat lliure diferent al món rígid i estructurat en què es viu normalment.

LA MEMÒRIA
Definició:
La memòria és la capacitat que tenim per conservar i evocar coses que hem après, percebut, imaginat... Enllaça amb el passat, reprodueix estats de consciència passats i projecta cap el futur fent possible l'anticipació d'esdeveniments. La capacitat per recuperar el que hem guardat a la memòria depèn de com s'ha conservat el record, del reconeixement i l'estalvi.
Tipus de memòria:
a) Segons el temps de durada:
- Memòria a llarg termini: es recorda el que ha passat fa força temps. (atenció+relacionar+dividir).
- Memòria a curt termini: es recorda el més immediat. És molt limitada i només té uns 15-20 segons de duració.
b) Segons la qualitat i contingut:
- Mecànica o procedimental: nedar, anar en bicicleta... no s'oblida.
- Psíquica o significativa: recitar un poema. S'adquireix gradualment i es poden utilitzar tècniques per recordar o regles mnemotècniques.
c) Segons l'òrgan receptor:
- Sensorial: auditiva, visual, tàctil, olfactiva, gustativa.
- Semàntica o conceptual: eidètica (conceptes, símbols...) o episòdica (situacions).
- Motora: de moviment (caminar).

L'OBLIT: PER QUÈ OBLIDEM?
Oblidar és la incapacitat per actualitzar, evocar, el passat. Hi ha possibles causes:
- Teoria del desús: la falta de costum provoca la desmemòria.
- Interferències: el temps provoca entrebancs i distorsions.
- Acció de l'Inconscient: Freud.
- Desinterès.
- Patologies: Alzheimer o les Amnèsies (anterògrada: incapacitat per crear records nous; retrògrada: incapacitat per recordar fets passats.)

  • No s'han trobar comentaris