Contacte


Contacte

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

P.SINGER Etica práctica Ed. Ariel ( pàg. 271)

"A la qüestió : per què s'ha d'actuar moralment?, no se li pot donar una resposta que proporcioni a tots raons taxatives per a l'actuació moral. Els comportaments èticament indefensables no són sempre irracionals. Probablement, sempre necessitarem que les sancions legals i la pressió social ens proporcionin raons addicionals per tal de no caure en greus violacions de les normes ètiques.

Per altra part, aquells que siguin prou reflexius per plantejar-se aquesta qüestió.... són, igualment, qui tenen les més altes probabilitats de valorar les raons que es poden donar per adoptar el punt de vista ètic."

  • No s'han trobar comentaris