Contacte


Contacte

Ràtio: 3 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

IDEALISME

Idealisme subjectiu: J.G. FICHTE (1762 - 1814)

El seu idealisme és subjectiu, perquè considera que les idees es desenvolupen a través del subjecte seguint un procés dialèctic d'oposició de contradiccions, que al final s'han de superar.
El seu mètode és la dialèctica composada per tres moments: El primer és anomenat Tesi o afirmació, el segon antítesi o negació i el tercer és la síntesi o superació dels moments anteriors.
D'aquesta manera el jo o subjecte entès com a raó o autoconsciència infinita entra en contacte amb la seva negació, que és la naturalesa, matèria, finitud... i aconsegueix superar-la establint una unió en l'Absolut.
El problema és que la naturalesa o matèria sempre es resisteix i no s'aconsegueix la plena realització. És a dir, la matèria pot deformar la idea. (Aquesta és la crítica de Hegel al pensament de Fichte)
Podem aplicar aquesta teoria a l'Art, per exemple en el cas de l'artista, aquest pot tenir una idea i després no poder-la reflectir del tot. També es pot aplicar a l'Ètica, per exemple quan algú vol fer el bé i no ho aconsegueix per un seguit de circumstàncies desfavorables a la seva intenció inicial.
Però el pensament de Fichte considera que cal esforçar-se, que si un té la idea de bé o de bellesa per a que aquesta sigui real s'ha de poder introduir i aplicar en el món material. Així se supera la dependència entre l'objecte i el subjecte que havia establert Kant i que no havia quedat prou clara .

Idealisme objectiu: F.W.J. SCHELLING (1775-1854)

Les idees es desenvolupen a través de l'objecte. Les idees, Esperit o Infinit es troba tancat en la matèria de tal manera que aquesta és dinàmica, és com una força activa que necessita expressar-se. Com? A través del subjecte i de les seves produccions artístiques. Per què? Perquè el subjecte forma part de la naturalesa i d'aquesta manera inclou el finit i l'infinit en ell mateix. A més és l'únic que pot fer que l'infinit s'expressi a través d'ell de la millor manera amb l'Art. L'Art permet intuir l'Absolut (Voluntat que vol expressar-se) i superar les diferències.
El problema és que tampoc aconsegueix expressar-se del tot per culpa de la matèria. (Crítica de Hegel).

Idealisme absolut: G.W.F. HEGEL (1770 - 1831) Allò real és racional i el racional és real.

Critica a Fichte i Schelling perquè en la seva teoria l'Absolut no arriba mai a realitzar-se del tot per la resistència del finit o matèria. La solució que proposa és que el finit sigui un moment, una part de l'Absolut, esperit, infinit, raó... i que aquest es desenvolupi a través del finit per així aconseguir la plena autoconsciència de si mateix.
Mitjançant un procés circular la Raó, Absolut... es converteix en una realitat única. Quin és aquest procés mitjançant el qual es manifesta l'Infinit i que provoca la dissolució del finit? És tracta d'un procés dialèctic composat per tres moments i que té com a motor la contradicció i que actua en tots els àmbits: ontològic (ésser); i també lògic (conceptes).
Primer moment: Tesi, afirmació, posició
Segon moment: Antítesi, contradicció, alienació en el sentit d'estranyament i renúncia.
Tercer moment: Síntesi, reconciliació, autoconsciència. En aquest moment la filosofia és molt important, perquè és la que ha de comprendre la realitat i justificar-la. Així la realitat serà la manifestació plena de la Idea o Esperit.

  • No s'han trobar comentaris