Feeds

21852 items (21660 unread) in 44 feeds

Associacions Associacions
Estudiants Estudiants
Professors Professors
 «  Expand/Collapse

La pitxa un lio (7 unread)

 • Permalink for 'Quan la vida es converteix en el bé suprem? (Lipovetsky).' 11:04

  Quan la vida es converteix en el bé suprem? (Lipovetsky).

   » ‎ La pitxa un lio
 • Permalink for 'Societat de la transparència i societat del rendiment (Byung-Chul Han)' 10:52

  Societat de la transparència i societat del rendiment (Byung-Chul Han)

   » ‎ La pitxa un lio
 • Permalink for 'Exemplarietat i vocació (Javier Gomá).' 10:32

  Exemplarietat i vocació (Javier Gomá).

   » ‎ La pitxa un lio
 • ← December 30 (3 items) January 1 (1 item) →